Excavari - Transport - Macarale

 

Firma excavari, transport, macarale, Rungis SRL a fost infiintata in anul 2003 cu capital privat 100%, avand la inceput o activitate mai restransa, respectiv spalatorie auto si vulcanizare auto, la punctul de lucru din localitatea Ileanda judetul Salaj. In anul 2007, cu un numar de 6 angajati, o autobasculanta si un buldoexcavator, firma s-a axat pe lucrari de constructii, retele de apa si canalizare.

Prioiect / Anunt Finalizarea proiect
Finalizarea proiectului ”Retehnologizarea activitatii la SC Rungis SRL”

[22.06.2023]

 

SC Rungis SRL , în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Retehnologizarea activitatii la SC Rungis SRL ”, SMIS 159622, finan?at prin Programului Opera?ional Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 4 - "Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 ?i al consecin?elor sale sociale ?i asupra pregatirii unei redresari verzi, digitale ?i reziliente a economiei", prioritatea de investi?ii 13i "Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 ?i al consecin?elor sale sociale ?i pregatirea unei redresari verzi, digitale ?i reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 - "Consolidarea pozi?iei pe pia?a a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19", ac?iunea 4.1.1 "Investi?ii în activita?i productive".
 
Contractul de finan?are nr.406/POC/411/AS/21.01.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investitiilor si
Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totala a proiectului a fost de 1.200.509,10 lei, din care valoare totala eligibila 987.831,18 lei
si AM POC acorda o finantare nerambursabila în suma maxima de 740.873,39 lei, echivalenta cu 75 % din valoarea totala eligibila aprobata.
 
Obiectivul general al proiectului a constat in refacerea capacita?ii de rezilien?a a RUNGIS SRL, prin
acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investi?ii, în domeniul curent de activitate necesare capacita?ilor de execu?ie lucrari, pentru realizarea de investi?ii în retehnologizare.
 
Rezultatele asteptate ale prezentului proiect sunt: Rezultat 1: Achizi?ia unor echipamente specializate activita?i lucrarilor de construc?ii utilitare pentru fluide; Rezultat 2: Achizi?ia unor echipamente care genereaza la nivelul societa?ii o reducere a emisiilor de Gaze cu efect de sera (GES) mai mare de 30%. S-a avut in vedere achizi?ia unui excavator ?i a unui miniexcavator realizat conform standardelor de emisie de tip STAGE 5 în vederea înlocuirii unor echipamente similare, realizate conform unor standarde de emisii învechite.

 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational
Competitivitate 2014-2020.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la:
Eleonora Mariana Coblis, Func?ie: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. 0744880827, E-mail: office@rungis.ro