Excavari - Transport - Macarale

 

Firma excavari, transport, macarale, Rungis SRL a fost infiintata in anul 2003 cu capital privat 100%, avand la inceput o activitate mai restransa, respectiv spalatorie auto si vulcanizare auto, la punctul de lucru din localitatea Ileanda judetul Salaj. In anul 2007, cu un numar de 6 angajati, o autobasculanta si un buldoexcavator, firma s-a axat pe lucrari de constructii, retele de apa si canalizare.

Prioiect

 

[13.02.2023]

Lansarea proiectului ”Retehnologirea activitatii la SC Rungis SRL”

SC Rungis SRL , în calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Retehnologirea activitatii la SC
Rungis SRL ”, COD RUE:239, finantat prin Programului Operational Competitivitate 2014-2020, axa
prioritara 4 - "Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19
si al consecintelor sale sociale si asupra pregatirii unei redresari verzi, digitale si reziliente a
economiei", prioritatea de investitii si "Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul
pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si
reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 - "Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de
pandemia de COVID-19", actiunea 4.1.1 "Investitii în activitati productive".
Contractul de finantare nr.406/POC/411/AS/21.01.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investitiilor si
Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.
 
Valoarea totala a proiectului este de 1.200.509,10 lei, din care valoare totala eligibila 987.831,18 lei si
AM POC acorda o finantare nerambursabila în suma maxima de 740.873,39 lei, echivalenta cu 75 %
din valoarea totala eligibila aprobata.
 
Obiectivul general al proiectului consta in refacerea capacitatii de rezilienta a RUNGIS SRL, prin
acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investitii, în domeniul
curent de activitate necesare capacitatilor de executie lucrari, pentru realizarea de investitii în
retehnologizare.
 
Rezultatele asteptate ale prezentului proiect sunt: Rezultat 1: Achizitia unor echipamente specializate
activitati lucrarilor de construc?ii utilitare pentru fluide; Rezultat 2: Achizitia unor echipamente care
genereaza la nivelul societa?ii o reducere a emisiilor de Gaze cu efect de sera (GES) mai mare de
30%. Se are în vedere achizitia unui excavator si a unui miniexcavator realizat conform standardelor
de emisie de tip STAGE 5 în vederea înlocuirii unor echipamente similare, realizate conform unor
standarde de emisii învechite.

Anunt finalizare proiect


 
Durata de implementare a proiectului este pana la 31.12.2023.
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational
Competitivitate 2014-2020.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la:
Eleonora Mariana Coblis, Functie: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. 0744880827, E-mail: office@rungis.ro