Excavari - Transport - Macarale

 

Firma excavari, transport, macarale, Rungis SRL a fost infiintata in anul 2003 cu capital privat 100%, avand la inceput o activitate mai restransa, respectiv spalatorie auto si vulcanizare auto, la punctul de lucru din localitatea Ileanda judetul Salaj. In anul 2007, cu un numar de 6 angajati, o autobasculanta si un buldoexcavator, firma s-a axat pe lucrari de constructii, retele de apa si canalizare.

Blog / Finalizarea proiectului ”Retehnologizarea activitatii la SC Rungis SRL”
Finalizarea proiectului ”Retehnologizarea activitatii la SC Rungis SRL”
21 Iulie 2023


[22.06.2023]

 

SC Rungis SRL , în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Retehnologizarea activitatii la SC
Rungis SRL ”, SMIS 159622, finanțat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa
prioritară 4 - "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19
și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a
economiei", prioritatea de investiții 13i "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și
reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 - "Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de
pandemia de COVID-19", acțiunea 4.1.1 "Investiții în activități productive".
Contractul de finanțare nr.406/POC/411/AS/21.01.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investitiilor si
Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.200.509,10 lei, din care valoare totala eligibila 987.831,18 lei
si AM POC acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 740.873,39 lei, echivalentă cu 75
% din valoarea totală eligibilă aprobată.
 
Obiectivul general al proiectului a constat in refacerea capacității de reziliență a RUNGIS SRL, prin
acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții, în domeniul
curent de activitate necesare capacităților de execuție lucrări, pentru realizarea de investiții în
retehnologizare.
 
Rezultatele asteptate ale prezentului proiect sunt: Rezultat 1: Achiziția unor echipamente specializate
activități lucrărilor de construcții utilitare pentru fluide; Rezultat 2: Achiziția unor echipamente care
generează la nivelul societății o reducere a emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES) mai mare de
30%. S-a avut in vedere achiziția unui excavator și a unui miniexcavator realizat conform standardelor
de emisie de tip STAGE 5 în vederea înlocuirii unor echipamente similare, realizate conform unor
standarde de emisii învechite.

 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational
Competitivitate 2014-2020.
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Eleonora Mariana Coblis, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. 0744880827, E-mail: office@rungis.ro